Radosław Brzozowski fotografią zajmuje się od ponad już trzydziestu lat. W swym dorobku ma liczne wystawy krajowe i zagraniczne, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe, a jego prace były nagradzane na konkursach zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Jest autorem licznych publikacji książkowych poświęconych fotografii aktu oraz, przede wszystkim, dawnym technikom fotograficznym, a także jedynego w Polsce i jednego z nielicznych w świecie albumu zawierającego wyłącznie zdjęcia wykonane w technice ambrotypii. Jest twórcą i jurorem organizowanego we współpracy z Muzeum Narodowym międzynarodowego konkursu fotograficznego „Then and Now” poświęconego fotografii wykonywanej współcześnie w technikach historycznych. Kieruje Trójmiejską Szkołą w Gdyni oraz Szlachetną Fotografią. Obszary jego szczególnych zainteresowań stanowi fotografia aktu kobiecego, krajobrazu oraz fotografia dokumentalna, choć nie stroni od wycieczek w inne obszary fotograficzne takie, jak martwa natura czy fotografia portretowa. Od wielu lat podejmuje intensywne działania mające na celu promocję historycznych technik fotograficznych, prowadzi warsztaty, wykłady oraz tematyczny kanał youtube i blog.

www.radoslawbrzozowski.com/